Galleri

 LINE – X industrelle belegg har nesten ubegrenset applikasjons-potensiale for enhver bedrift som ønsker å beskytte og forlenge levetiden til sine eiendeler.

INNLEDNING

LINE – X Industrial Coatings er en strategisk forretningsenhet i LINE – X Protective Coatings som har spesialisert seg på ”multi –purpose” polyurea og polyuretan beskyttende belegg. Disse er konstruert og testet for å sikre overlegen beskyttelse til nærmest enhver overflate.

LINE – X industrielle belegg er miljøvennlige med 100 % tørrstoff og inneholder dermed ingen flyktige organiske forbindelser (VOC). LINE-X tilbyr løsninger for alle bedrifter som har krevende driftsmiljøer. LINE – X industrielle belegg brukes hver dag i en rekke ulike bransjer, blant annet kjemisk industri, bygg, forsvar, annen industri , gruvedrift, petroleum, transport og mer.
Selskaper over hele verden krever de høyeste nivåene av korrosjons- , slitasje- og slagbeskyttelse og LINE – X polyuretan / polyurea elastomere belegg er konstruert for å levere nettopp dette slik at utstyr kan fungere kontinuerlig og med optimal effekt.