Anti terror og forsvar

PAXCON Protective Coatings er en divisjon av LINE-X Franchise Development Company, og ble grunnlagt i 2000 som svar på etterspørselen etter økt nasjonal sikkerhet og anti-terror tiltak i kjølvannet av 9/11 angrepene. 
LINE-X ® ekspanderer stadig sin liste over PAXCON eksplosjons-motstandsdyktige beskyttende belegg, som i dag inkluderer PX-2100 for anti-avskalling beskyttelse og PX-3350 for eksplosjonsbeskyttelse.
PAXCON beskyttende belegg har blitt anerkjent av det amerikanske militæret og forsvarsindustrien for sitt høye beskyttelsnivå og har blitt godkjent for å beskytte regjeringen, militære og private bygninger og kjøretøyer over hele verden, inkludert  amerikanske Pentagon.
Produktene anvendes bl.a. av det amerikanske, svenske, danske, finske og engelske forsvaret.

fireball longshot frame 3