EKSEMPLER

EKSEMPLER • Eksplosjonsbeskyttelse av forsvars-, offentlige og private bygninger rundt om i verden, inkludert amerikanske Pentagon • Helikopter landingsplasser • Forsterkning av panser og ballistiske paneler • ”Splint liner” på panser-paneler for helikoptre, fly, skip og kjøretøy • Lekkasje-beskyttelse av oljetanker • Belegg av håndvåpen og beskyttende belegg for skuddsikre vester • Marine applikasjoner som dekk på båt, gangbroer og korrosjonsbeskyttelse på skip og ubåter • ”Spall liner” til beskyttelse mot prosjektiler på pansret stål