Forsvars Produkter

LINE-X ® kjemikere utvikler løpende nye PAXCON ® eksplosjons- og motstandsdyktige beskyttende belegg i sitt ”state-of-the-art” laboratorium. Per i dag omfatter dette PX-2100 for anti-avskalling beskyttelse og PX-3350 for eksplosjons-beskyttelse.

PAXCON beskyttende belegg har blitt anerkjent av det amerikanske militæret og forsvarsindustrien for sine høye nivåer av beskyttelse, og har blitt godkjent for å beskytte regjeringen, militære og private bygninger og kjøretøyer over hele verden, inkludert amerikanske Pentagon.
I tillegg til disse to produktene består hele vårt spekter av produkter som kan integreres i beskyttende løsninger levert for såvel militære som sivile anvendelser. Vårt produktspekter spenner fra brannbeskyttende belegg til svært fleksible og slitesterke belegg.