BESKYTTELSE AV VINDUER

Safetydrape ® er et patentert gardinsystem utformet for å redusere flygende glasskår og rusk forårsaket av en bombe-eksplosjon. Produktet beskytter liv ved å ventilere intense eksplosjoner samtidig som det trygt fanger opp dødelige flyvende prosjektiler.

Safetydrape ® er også et brannhemmende produkt som oppfyller alle NFPA brann koder for solskjerming i næringsbygg.

Safetydrape ® systemet omfatter gardinen, et ankerfeste og et trau som er plassert i vinduskarmen for å sørge for den nødvendige lengden av draperiet for driften av systemet.

 

Gardinen er forankret i toppen av vinduet mens resten er u-forankret i nedre karm.

Ved trykket fra en eksplosjon folder gardinen seg ut av trauet for å lage en konvolutt som fanger flyvende fragmenter. Når eksplosjonen trykket forsvinner faller gardinen, glass-skår og fragmenter på gulvet ved bunnen av vinduet .

 

Safetydrape ® har vært utsatt for en rekke tester med ANFO, C4 , og dynamitt sprengladninger . Disse testene ble utført på en rekke avstander, med typer ulike glass og størrelser på sprengladningen for å validere grensene til produktet.

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon om Safetydrape ®